Alpha Kaizen Network

 

PROFIL PEROSAK :

 

  Anai-anai


Anai-anai atau semut putih hidup berkoloni dan boleh mencecah jutaan ekor pada satu-satu masa. Hidup dengan memakan bahan-bahan organik dan bahan tumbuhan yang telah mati seperti kayu, dedaun, tanah dan juga sisa buangan haiwan.


Antara tanda-tanda wujudnya anai-anai
:

 

Ancaman Anai-anai :
Kerosakan yang di akibatkan oleh anai-anai adalah sangat serius. Struktur bangunan dan tanaman atau perhutanan akan rosak dengan teruk sekiranya diserang anai-anai. Ianya mengakibatkan kerugian yang besar.